TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

“TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” Nedir?

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK’ın Hangi Destekleri Bulunmaktadır?

TÜBİTAK tarafından destek verilen alanlar aşağıda sıralandığı gibidir:

• Akademik

• Sanayi

• Kamu

• Girişimcilik

• Bilimsel Etkinlik

• Bilim ve Toplum

 

TÜBİTAK’ın Sanayi Alanındaki Desteğinin Ayrıntıları Nedir?

Destek verilen alanlar arasında Sanayi Başlığı ayrıntılı incelendiğinde destek programları başlıkları aşağıda sıralandığı gibidir:

 

1. Sanayi

A. Ulusal Destek Programları

 

• 1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği

Programı (BiGG)

• 1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf.

Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

• 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Destekleme Programı

• 1503 - Proje Pazarları Destekleme

Programı

• 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç

Destek Programı

• 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

• 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında

Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

• 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme

Programı (GİSDEP)

• 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

• 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek

Programı

• 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları

Destekleme Programı

• 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve

Geliştirme Projelerini D.P.

• 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri

Destekleme Programı

B. Uluslararası Ortaklı Destek Programları

• 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge

Projeleri Destekleme Programı

• AB 7. Çerçeve Programı

C. Sanayi Teşvikleri

• T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

D. Hakem ve Panelistler

• AB Çerçeve Programlarında Hakemlik

• TEYDEB Hakem-İzleyici Bilgi Seti

• ARDEB Panel Yönergesi

• ARBİS Üyeliği

• EUROSTARS Hakemliği

TÜBİTAK’ın Destekleri için İlgili Programa Başvuru Nasıl Yapılır?

 TÜBİTAK programları başvuru için süre kısıtları koymaktadır ve son başvuru tarihini internette açıklamaktadır. Proje başvuruları elektronik olarak alınmakta olup, belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuruların; ilgili TUBİTAK adresinden yapılması gerekmektedir. Elektronik başvurudan sonra istenen evrakların TÜBİTAK ilgili programına gönderilmesi gerekmektedir

TÜBİTAK Destek Başvuruları İçin Gerekli İşlem Basamakları Nelerdir?

Başvuru TÜBİTAK Web Sayfası Üzerinden Yapılır.

(Öncelikle TÜBİTAK’ın web sayfasından kullanıcı kaydı yapılmalıdır.)

Kullanıcı Kaydı Tamamlandıktan sonra Firma Kaydı Yapılır

Web Sayfası Üzerinden Projeye Ait Bilgiler Girilir.

Projeyle İlgili Başvuru Evrakları ve Web Sayfasından Alınacak Çıktılar Posta Yoluyla

TÜBİTAK’a İletilir.

TÜBİTAK Tarafından Kullanıcı/Yürütücü Yetkilendirilmesi Yapılarak Başvuru Tamamlanır.