Okulum Temiz Belgelendirmesi

Okulum Temiz Belgelendirmesi

Tüm Dünya’da ve ülkemizde yaşanmakta olan covid 19 pandemi süreci yaşamın her alanında bizleri olumsuz olarak etkilemektedir. 25 Mart 2020  tarihinde okulların tatil edilmesi ve daha sonra uzaktan eğitim modelleri ile eğitime devam edilmesinin ardından 21 Eylül 2020 tarihinde yeniden yüz yüze eğitimin başlatılması planlanmaktadır.

Okullar ve Eğitim kurumlarımız içerisinde alınacak önlemlerin standartlaştırılması ve etkinliğinin artırılması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  aralarında protokol gerçekleştirerek  “Okulum Temiz” Belgelendirme çalışmalarını başlatılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan rehber kapsamında toplam 247 Kriter üzerinden denetim gerçekleştirilerek standartlara uyan ve gerekli önlemleri alan kurumlarımıza bu belgenin verilmesi planlanmakta bu sayede kurumların  sorumluluklarının gerçekleştirildiğinin belgelenmesi amaçlanmaktadır.  

Pandemi süreci kapsamında rehber tarafından belirtildiği gibi kurumlarımız da kontrolü gerçekleştirilecek önlemler ve eylemler dört kısımdan oluşmaktadır.   

Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)
Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlanması
Hijyen ve Sanitasyon Yetersizliğinden Kaynaklı Salgın Hastalık Belirtileri Gösteren/Doğrulanan Kişilere Yapılacak İşlemler.
Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri için alınacak önlemler
 

 Kobi Strateji Yönetim ve Danışmanlık  firması olarak belgelendirme süreçlerinizin tamamı bu temel 4 kriter üzerinden koordine edilerek, belgelendirme süreci tamamlanana kadar desteğimiz sürecektir. Belgelendirme danışmanlığı kapsamında uygulanacak olan iş planımız aşağıdaki gibidir.

 

Faaliyet
Süre
İlgili Kuruluş
Okul Ön Denetiminin Yapılarak Eksiklerin Raporlanması
2 Adam /Gün
KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık
Kurum içi tespit edilen ilgili fiziki eksikliklerin tamamlanması
3 Adam /Gün
 Kuruluş
Salgın hastalıkla mücadele için bir risk değerlendirmelerin hazırlanması
1 Adam /Gün
KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planlarının hazırlanması
1 Adam /Gün
KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık
Temizlik ve dezenfeksiyon planları/talimatlarının hazırlanması
1 Adam /Gün
KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık
Hijyen, Enfeksiyon önleme ve Kontrol faaliyetleri ile ilgili protokol ve kayıtların güncel durumunun kontrolü
1 Adam /Gün
KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık
Kuruluş Öz Değerlendirmesinin Gerçekleştirilmesi
1 Adam /Gün
KOBİ Strateji Yönetim ve Danışmanlık
TSE Başvurusunun Gerçekleştirilerek Denetimin Yapılması
1 Adam /Gün
Türk Standartları Enstitüsü
 

Firmamız tarafından yapılacak olan çalışmamızda hedefimiz kurumlarımızda alınan önlemler ile bulaş vakasının yaşanmaması ve sürecin en kısa sürede tamamlanmasına katkı sağlamaktır. Firmamız yetkin kadrosu ve tecrübesiyle her zaman yanınızdadır sorularınız ve ayrıntılar için bizi arayabilirsiniz.