Kobi Strateji’nin Fark’ı : 2019 Yılında Hizmete Sunulan Yeni İnternet Siteleri

Kobi Strateji’nin Fark’ı : 2019 Yılında Hizmete Sunulan Yeni İnternet Siteleri

   Kobi Strateji, kurulduğu günden bugüne kadar çağını takip ederek modern bir yaklaşım sergileyerek müşterilerine hizmet etmeyi amaçlamıştır. Yeni dönemde yapılan en büyük değişikliği kendi bünyesinde yaparak klasik pazarlama anlayışının temelini oluşturan “Müşteri Odaklı” yaklaşımı terk ederek “Çok Odaklı Yaklaşım Modeli” benimsenerek hayata geçirilmiştir. Böylece, odak noktası olarak uluşal çıkarlar, firma ve müşterileri kapsayan “kapsamlı yaklaşım”, “uzman kadro”, “sürdürülebilir”, “güvenilirlik”, “kalite” ve “müşteri memnuniyeti” temel prensipler kabul edilerek modern yönetim uygulanmaya başlanmıştır. Bu bilgi ve tecrübeler ışığında, gelişmleri takip ederek kullanıcılar için birçok kullanıcı dostu internet siteleri hataya geçirerek “Fark yaratmaya” devam etmektedir.

     2019 yılından itibaren Kobi’lere sağlanan devlet desteğinde temel parametreler değiştirilmiş ve üretim temelli destekler ön plana çıkmıştır. Bu süreçte bir çok mevzuat değişmiş ve 2019 yılı itibariyle yürürlüğe konmuştur. Eski ve yeni olarak karşımıza çıkan bilgiler, karmaşık durumları da beraberinde getirmiş ve yeni geliştirilen modeller, girişimciler ve firmalar tarafından tam olarak  algılanmasında sorunlar meydana getirmiştir.

      Bu süreçte yaşanan karmaşık ve algınlanması güç durumları çözmek için, sorun sahaları tespit edilmiş ve her bir soruna yönelik olarak, girişimci ve firmalar için değişiklikleri daha kolay takip etmeleri için anlaşılır, kullanımı kolay, büyük resmi tam olarak ortaya koyan, görseller ve örneklerle desteklenmiş kullanıcı dostu İnternet Siteleri hazırlamıştır. Bu kapsamda, Kobi Strateji tarafından kullanıma sunulan siteler aşağıdadır.

     1. www.nacesorgulama.com

         Girişimcilik kavramı, 2019 yılından itibaren Geleneksel Girişimci ve  İleri Girişimci şeklinde ikiye ayrılmış ve her biri NACE KODU baz alınarak teknoloji seviyesine göre sınıflandırılmıştır. Ancak, yayınlanan tablolar ve Nace Kodları oldukça karmaşık ve sayfalar dolusu tablolardan oluşmaktadır. Bu nedenle, kullanıcılar için arama motoru oluşturulmuştur. Bu siteden, Nace kodunuzu girerek işletmenizin teknoloji seviyesini ya da ileri/geleneksel girişimci kategorisini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. 

     2. www.ilerigirisimci.com

         Girişimcilik kavramı, 2019 yılından itibaren Geleneksel Girişimci ve  İleri Girişimci şeklinde ikiye ayrılmıştır. Her bir kategori için devlet destekleri tamamen baştan yapılmış, 2018 ve öncesine ait tüm bilgiler değişmiştir. Bu kavramların tam ve doğru anlaşılması için sadece bu bilgileri kapsayan yeni bir internet sitesi hizmete sunulmuştur.

     3. www.isbirligidestekprogrami.com

         2019 yılında, üretim temelli desteklerini önemli ölçüde artıran Bakanlık, KOBİ’lerin imkan ve kabiliyetlerini birleştirmesi, teknoloji transferini yapmaları, ortak olarak sinerji yaratarak yeni ürünler ortaya çıkarmalarını teşvik etmek amacıyla 10.000.000 TL’ye kadar destek miktarlarını arttırmış ve işletmelerin ortak olmaları için işletici kuruluş ve proje ortaklığı modelleri kavramları ortaya çıkarılmıştır. Konuya yönelik olarak kavramların daha iyi anlaşılması için hazırlanan internet sitesi kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

      KOBİ STRATEJİ, fark yaratmaya devam ediyor.