Kobi Strateji Yine Bir İlk’e İmza Attı

Kobi Strateji Yine Bir İlk’e İmza Attı

Ülkemizde, özellikle son 5 yılda, yüksek katma değerli ürün üreterek milli ekonomiyi  canlandırmak ve dış ticaret açığını kapatarak ihracat oranlarını artırmak amacıyla girişimcilerin desteklenmesine önem verilmiş ve destek miktarlarında önemli artışlar yapılmıştır.

 

Bu kapsamda yapılan yapılan en son değişiklik, 2019 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan girişimciliği geliştirme destek programı ile açıklanmıştır. Yeni bir destekleme modeli olarak ortaya çıkan bu program ile girişimcilerin türünü ve işletmelerin teknoloji seviyesini kriter alarak daha fazla desteklenmesi öngörülmektedir. Girişimciler, 2018 yılının sonuna kadar geçerli olan mevcut programa göre, her hangi bir ayrım yapılmadan tek tip olarak desteklenirken, yeni geliştirilen destekleme modeli ile hizmet sektörü ve ticari işletmeler “Geleneksel Girişimci” ve imalat sektöründeki işletmeler ise “İleri Girişimci” olarak ikiye ayrılarak desteklenecektir. Yapılan bu ayrıma göre, geleneksel olarak tanımlanan girişimciler 40 Bin TL’ye kadar ileri girişimciler teknoloji seviyesine göre 360 Bin TL’ye kadar desteklenecektir. İletmelerin teknoloji seviyeleri, düşük, orta ve yüksek olarak üçe ayrılarak ileri girişimcilik adıyla yayınlanan listelerde açıklanmış, ancak sektörel bazda geleneksel girişimciler gösterilmemiştir. Bu durumun, işletmelerin faaliyet gösterdiği alanının geleneksel mi yoksa ileri mi olduğunu anlamayı karmaşık hale getirdiği gözlemlenmiştir.

                 Kobi Strateji Yönetim ve Danışmanlık olarak, yeni modelin daha iyi anlaşılması için yeni bir sorgulama ekranı hazırlanarak www.nacesorgulama.com adıyla kullanıma verilmiştir. Girişimciler ve işletme sahipleri, kendi NACE kodlarıyla yada yaptıkları faaliyet alanlarının ana başlığıyla bu ekrandan sorgulama yaptırarak, hangi sektörün geleneksel, hangi sektörün ileri girişimci olduğunu ve kendi işletmesinin teknoloji seviyesini rahatlıkla öğrenme fırsatını yakalayacaklardır.

                Sektöründe daima ilklere imza atmış olan Kobi Strateji, yeni geliştirilen destekleme modelini daha anlaşılır ve daha kullanışlı hale getirerek yine bir ilk’e imaza atmıştır. Türkiye’de bir ilk olan bu sorgulama ekranı, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacak ve bu sayede NACE kodu belirlenmesinde yapılan hataların önüne geçilecektir.

http://www.nacesorgulama.com/