Kendi İşinin Patronu: Girişimci

Kendi İşinin Patronu: Girişimci

 Girişimci Kimdir?

  Hızla gelişen ve değişen dünya, bireylerde kendi işlerini kurarak maddi yarar sağlamak amacıyla toplumsal statülerini değiştirme dürtüsü uyandırır. İnsanlar bulundukları konumla yetinmek istemez ve bu doğrultuda eyleme geçerler. Bu eylem sonucunda; devamlı ilerleyen rekabetçi küresel pazarda, fırsatları gözetip yeni bir alan açabilen, kendisinin ve başka insanların gelir düzeyini, yaşam kalitesini yükselten; bilgisini, mantığını, yeteneklerini ve yaratıcılığını kullanarak harekete geçip maddi- manevi anlamda gelir sağlayarak kendi işini kurup yönetenler girişimcilerdir. Kısaca kendi işini kuran kişilere yatırımcı da denebilir ve benzeri çeşitli tanımlar uzayıp gidebilir.

Girişimciliğin Esasları Nelerdir?

 Kişi işini kurduğu zaman kendi işinin patronu olur. Öte yandan kendi işinin patronu olmak, kişinin kendisiyle birlikte başka insanlara iş imkânı ve istihdam yaratmak demektir. Bu açıdan girişimciler, istihdam alanı yarattıkları için aynı zamanda tüm dünya da ekonomik anlamda ilerlemenin operasyonel mekanizmalarıdır. Bu kapsamda küresel açıdan değerlendirildiğinde, girişimciler ekonomik bir öge olarak önemli yere sahiptir. Bu durumu sağlayabilen insanların başarılı birer girişimci olabilmeleri için yetenekleri dışında sahip olması gereken hususlar vardır. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Yenilikçi; Girişimci, yeteneğini kullanılarak ilk önce çevreyi iyi gözlemleyip analiz ederek ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ve başarılı fikirler elde eder. Fikrin başarıya ulaşabilmesi için ihtiyaçlara cevap verebilme, yeni ihtiyaçlar da oluşturabilmesi gerekir. Yeni bir fikir belirlerken, farklı hizmet veya yeni bir ürün tasarlarken derinlemesine ve profesyonelce araştırma yapar. Ulaşılmak istenen kitlenin ihtiyaçları ve istekleri göz önünde bulundurarak hareket eder. Yanı sıra girişimcilik, yalnızca yeni bir iş kurup yönetme değildir aynı zamanda çalışılan kurumun çatısı altında yeni bir fikir ya da proje yaratıp ilerletebilmedir.

Lider Ruhlu; Girişimci kendi işini kurarken yönetsel bilgi ve beceriye ayrıca belirli düzeyde tecrübeye de sahip olmalıdır. Atılım fikrinin hayata geçirilme zamanı, nasıl ve hangi şartlarda faaliyete geçirileceği, ihtiyaç duyulan sermaye, personel alınacaksa istihdam edilecek personel sayısı, yeterlilikleri ve benzeri aşamalar düzenli bir şekilde kendi başına planlayabilmelidir. Yeniliklere açık olarak, sürekli değişen ve gelişen dünyayı takip edebilmelidir. Problem çözmede yetenekli, başarılı girişimciler problemler karşısında geri çekilip pes etmezler; tam tersine çözüm üretirler. Problemlerin krize dönüştüğü durumlarda, işler kötüye gitse de zarar görmeden ya da en az zararla çıkabilmek için başarılı bir kriz yönetimi yapabilmelidir.

Öğrenmeye Hazır; Her girişimci yapacağı işe göre belli ölçülerde risk alır ve dener. Denemeden kimse bir işte başarılı veya başarısız olacağını bilemez. O işi deneyerek test edip öğrenir. Bu yüzden girişimci, öğrenmeye açık olmalı. 

Çalışkan ve Hırslı: Girişimciler, çalışkandırlar.  Hareketsizliği ve boş durmayı sevmezler. Yaptıkları işi yarıda bırakmaz, mutlaka tamamlarlar. Yapılan iş başarı sağlamadan pes etmezler. Azimli ve hırslılardır.“Daha iyisini nasıl yaparım” felsefesi çerçevesinde zamanı etkin yöneterek devamlı üretim halinde olurlar.

Özgür ve Özgün; Yapılmış ve taklit girişimcinin işlerinde görülmez çünkü yaratıcılık yönleri gelişmiştir. Bu gelişmişlik, fikirlerine ne kadar yansır, yüksek oranda özgün ve sağlam olursa yer alacağı piyasanın rekabet pazarında başarısı da o kadar yüksek olur. Girişimciler, yaptıkları her işte özgür düşüncenin sonucunda bağımsızdır.

Araştırmacı; Öncelikle satılması planlanan ürünün/hizmetin potansiyel hedef kitlesinin demografik özellikleri belirlenmelidir. Yapılması istenilen iş için pazar ve piyasa araştırılması profesyonelce yapılmalı ve rekabet ortamında farklılık yaratarak öne çıkmak hedeflenmelidir.

Planlamacı; Hayata geçirilecek iş için yeterli sermayenin olup olmadığı kabaca yapılan gelir-gider-kar hesaplamalarından sonra karar verilip -destek alınacaksa- ne ölçüde destek alınacağı tespit edilmeli. Melek yatırımcılar denilen eş, dost, akrabadan destek alınabileceği gibi bankaların kredi desteğinden de faydalanılabilir. İş fikrinin yüksek oranda kar getireceğini düşünen yatırımcılarda finansal anlamda ortak olarak hem daha hızlı büyümesine hem de maddi açıdan kalkınmasına katkı sağlayabilir.

Ülkemizde Girişimcilik Fırsatı:

Bu değişen şartlar kapsamında ülkemizde girişimcilik kavramı da radikal değişikliklere maruz kalmıştır. Bu konudaki ilk adım KOSGEB Başkanlığı tarafından atılmıştır. KOSGEB girişimciliğin tanımını, Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik olarak iki başlıkta ele alır.

İleri Girişimcilik;  Düşük, orta veya yüksek olarak sınıflanan teknoloji seviyesinden herhangi birinde üretim faaliyeti gösteren gerçek kişi ya da sermaye şirketleridir.

İleri girişimcilere makine, teçhizat ve yazlım konularında %75’lik destek oranı verilmektedir. Ayrıca işletmenin statüsüne(şahıs veya sermaye şirketi) göre kuruluş desteği ve çalışan prim gün sayısına göre de performans desteği verilmektedir.

Geleneksel Girişimcilik; Hiçbir teknoloji seviyesinde üretim yapmayıp hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek kişi ya da sermaye şirketleridir. 

Geleneksel girişimcilere işletmenin statüsüne(şahıs veya sermaye şirketi) göre kuruluş desteği ve çalışan prim gün sayısına göre de performans desteği verilmektedir.

Kendi İşinin Patronu Ol!

 Ülkemizde KOSGEB 1990 tarihinden itibaren girişimcileri, girişimci kuruluşları belli ölçeklerde desteklemeye başlayıp günümüzde de desteklemeye devam etmektedir. Ancak KOSGEB, 2018 yılına kadar yapılacak işin sektörüne bakılmaksızın her girişimciye aynı oranda destek verip, 2018 yılından itibaren ise hizmet sektörünü geleneksel girişimcilik ve imalatçı girişimcileri ileri girişimcilik olarak adlandırarak ve buna yönelik belirli oranlarda destek vermeye kaldığı yerden devam etmektedir.

KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen bir birey; başarılı bir girişimci de bulunması gereken özellikleri barındırıyor ve KOSGEB mevzuatında bulunan şartları sağlıyorsa artık ‘kendi işinin patronu’ olarak iş dünyasında yerini alabilir.