İhracat Planı

İhracat Planı

İhracat Planı

İhracata başlamadan önce iyi bir ihracat iş planına gerek duyulur. Bu planda potansiyel sahibi ürünler, hedef pazar bilgileri, satış taktikleri belirlenmelidir.

İhracat Planı Neden Hazırlanır?

• İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi

• İhracat amaçlarına ulaşmak için ne yapılması gerektiğine karar verilmesi

• Bu süreçte nelerle karşılanacağının önceden görülmesi

• İhracat yaparken pazar hakkında sahip olunması gereken bilginin önceden toplanması

• İhracat için gerekli finansman, insan kaynağı ve bilginin önceden hesaplanması

• İhracat stratejisinin doğru belirlenmesi amaçları ile ihracat planı hazırlanır

 

İhracat Planı Hazırlanırken Göz Önünde Bulundurulması Gereken Olası Riskler Nelerdir?

 

• Ülke Riski: İhraç pazarının politik, yasal ve ekonomik koşulları

• Ticari Risk: Kredi itibarı, ürünün kabul edilmemesi, tavsiye

• Döviz Kuru Riski

• Firma İçi Risk: Yeterli eleman olmaması, üretimden kaynaklanan sorunlar

• Pazar Riski: Pazar koşullarının değişmen riski

 

Uluslararası Yasaların İncelenmesi Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler Nelerdir?

 

• Uyuşmazlıklar Halinde İzlenecek Strateji Nedir?

• Sözleşme Şartları Ve Koşulları Nelerdir? (sözleşme dili, teslim şekli, kullanılacak para birimi, sigorta koşulları, fikri haklar ve mülkiyet korunması, garanti, satış sonrası hizmet vb.)

• Acente/Distribütör Anlaşmalarının Koşulları Nelerdir? (Komisyon Oranı, Sözleşme Süresi, Aracının Yetkili Olduğu Bölge, Aracının Yükümlülükleri, Sözleşmenin Sona Erme Koşulları vb.)

“İhracat Yapma” İçin İşlem Basamakları Nelerdir?

Firmanın Kendini Değerlendirmesi/Analizini Yapması

Strateji Belirleme

• Finansal Projeksiyon

• Dijital Projeksiyon

• Teşvik Projeksiyonu

• Global Pazar Strateji

• Hedef Pazar Stratejisi

Ürünün, Hizmetin Tanımlanması

Pazarın Analiz Edilmesi ve Pazara Giriş Stratejisinin Belirlenmesi

Uluslararası Yasaların İncelenmesi

Finansal Analiz / Risk Tahmini Yapılması

Planın Tamamlanması

İhracat Nedir?

İhracat, kelime anlamı ile “bir ülke içinde üretilen mal ya da hizmetlerin döviz cinsinden satışı” demektir.

İhracata Dayalı Büyüme ve Üretim Açısından İhracat Ne Demektir?

İhracata dayalı büyüme modeli yurt içindeki kaynakların üretim alanında odaklanırken iç piyasadan daha çok dünyanın tamamının Pazar olarak düşünülüp ona uygun üretim yapacak bir sanayi oluşturmak temeline dayanır. İhracat bu şekilde ifade edildiğinde ülkenin en önemli ve şemsiye sektörü haline gelir. Bu anlamda çalışan bir ekonomi daha çok ürün ve hizmet üretirken diğer tarafından daha çok mal ihracatı ile ülkeye döviz sokacaktır. Satabilmek eylemi içindeki ihracat ürün kalitesi ve farklı talepler nedeni ile ülke içinde üretim ve ürün çeşitliliğine sebep olacaktır.

İhracat İşleminde Mutlaka Bulunması Gereken Belgeler Nelerdir?

 

Ürüne göre alınması gereken farklı belgeler olsa da her ihracat işleminde mutlaka bulunması gereken temel belgeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Gümrük Beyannamesi: Gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak iligili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. (Sekiz nüsha olarak düzenlenir)

Fatura: Satılan bir malın cinsi, ismi, miktarı, birim satış fiyatı, teslim şekli ve toplam bedeli vb bilgilerin beyan edildiği, satıcı tarafından alıcıya gönderilen bir hesap belgesidir.(İki nüsha olarak düzenlenir, nüsha adedi taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişebilmektedir.)

Proforma Fatura: Ticari fatura yerine geçmeyen teklif belgesidir. Ticari ve proforma fatura arasındaki önemli fark; Proforma Fatura, satıcının alıcıya gönderdiği, satacağı malın ismi, özelliği, miktarı, fiyatı, teslim ve ödeme şekli, sevkiyatın durumu gibi bilgileri içeren bir tekliftir ve hiçbir mali yükümlülük yaratmaz.

Diğer Belgeler: Belgeler arasında yaygın olarak düzenlenen ve kullanılan ihracata konu olan malların üretim yerini gösteren Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin), Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta düzenlenmesi gereken A.TR Dolaşım Belgesi ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan ihracatta düzenlenen EUR.1 Belgesini saymak mümkündür. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan konsinye ihracatta ihracat için ilgili İhracatçı Birliklerine başvuru yapılması gerekirken, “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında yapılan ihracatta Dış Ticaret Müsteşarlığı’na başvurulması gereklidir. Özel uygulamalara tabi ürünlerin ihracatında, hazırlanması gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bu ürünlerle ilgili olarak Kontrol Belgesi, İmalatçının Analiz Belgesi, Zirai Karantina Belgesi, Borsa Tescil Beyannamesi, Nihai Kullanım Sertifikası, Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası gibi bazı belgelerin düzenlenmesi gereklidir.

“İhracat Yapma” İçin İşlem Basamakları Nelerdir?

İhracat Planının Yapılması ve Hazırlanan bu plan doğrultusunda Üretimin Yapılması

Ön Görüşmelerin Yapılması

(Ön görüşmelerde mala ilişkin fiyatın uluslararası para birimlerinden biri ile olması

gerekir. Fiyatın, hangi tarihe kadar geçerli olduğu proforma faturada belirtilmelidir.)

 

Ödeme Şeklinin Belirlenmesi

• Akreditifli Ödeme

• Akreditif, akreditifi açan banka ile ihracatçı arasında yapılan bir sözleşmedir.

• İhracatçı ödeme için ithalatçıya bağlı değildir.

• Ödeme, ithalatçıdan değil bankadan sağlanacaktır.

• Vesaik Mukabili Ödeme

• İthalatçıya karşı güveninin tam olması

• İthalatçının ödeme gücü hakkında kuşkusunun bulunmaması

• Malın ithal edildiği ülkedeki siyasi, ekonomik ve hukuki şartların dengeli olması

gerekmektedir.

• Mal Mukabili Ödeme:

• Mal mukabili ödeme, ithalatçının satın aldığı malın bedelini, o malın satış sözleşmesinde gösterilen varış yerine gelmesi ve teslim alınmasından sonra ödemesidir

• Peşin Ödeme

• Peşin ödeme, ithalatçının mal bedelini kendi bankası aracılığıyla ihracatçıya ödemesi, ihracatçının da bedelini tahsil ettiği malı sonradan ithalatçıya göndermesi suretiyle gerçekleşir.

 

Teslim Şeklinin Belirlenmesi

• İşyerinde Teslim / Ex Works (EXW)

• Taşıyıcıya Masrafsız / Free Carrier (FCA)

• Taşıma Ödenmiş Olarak / Carriage Paid To (CPT)

• Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak / Carriage and Insured Paid To (CIP)

• Terminalde Teslim / Delivered At Terminal (DAT) (Yürürlük: 01.01.2011)

• Belirlenen Yerde Teslim / Delivered At Place (DAP) (Yürürlük: 01.01.2011)

• Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak / Delivered Duty Paid (DDP)

• Gemi Doğrultusunda Masrafsız / Free Alongside Ship ( FAS)

• Gemide Masrafsız / Free On Board (FOB)

• Masraflar ve Navlun / Cost and Freigh (CFR)

• Masraflar, Sigorta ve Navlun / Cost,İnsurance And Freight (CIF)

 

İhracat Sözleşmesinin İmzalanması ve Gerekli Belgelerin Alınması Bir sözleşmenin içeriğinde bulunması gereken “asgari” koşullar:

• Taraflar

• Sözleşmenin konusu & kapsamı: İkinci temel unsur ticarete konu maldır. Satılan malın

tanımını (GTİP numarası ile birlikte), miktarını, spesifikasyonlarını ve fiyat

• Ödeme ve Teslim şekilleri sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

Malın Teslimi

Ödemenin Gerçekleşmesi