Bedavaya Fabrika Kurmak

Bedavaya Fabrika Kurmak

Yazımızın başlığı siz değerli okurlar tarafından asparagas bir haber ya da inandırıcılığını yitirmiş bir yazı gibi algılanabilir. Hatta yazının başlığını gören kimi okurlarım tarafından “Böyle bir şey nasıl gerçekten mümkün mü?” diye sorulabilir. Ancak bedavaya fabrika kurmak, KOSGEB tarafından yaklaşık bir ay önce içeriği ve kapsamı tamamen değiştirilerek açıklanan “İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI” ile mümkün hale gelmektedir. Bu kapsamda, girişimciler tarafından yeni açılacak üretim merkezlerinin neredeyse bütün giderleri destek kapsamına dahil edilerek yeni bir fabrika kurma imkanı yaratılmıştır.

Destek programının amacı, işletmeler arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilerek ortak tesis kurmalarının önünün açılmasını sağlamaktır. Daha önce de uygulanan bu programın destek miktarları ve şartları, KOSGEB tarafından  değiştirilerek daha uygulanabilir bir modele dönüştürülmüştür.  Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir.

İşbirliği Destek Programından faydalanabilmek için öncelikle firmaların teknoloji seviyelerine ve büyüklüklerine göre bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, yüksek teknolojiye sahip en az 2 KOBİ, orta-yüksek teknolojiye sahip en az 3 KOBİ bir araya gelerek işbirliği yapabilme imkanı varken düşük teknoloji alanında en az 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi gerekmektedir. Ayrıca, KOBİ kapsamı dışındaki büyük bir işletme ile en az bir KOBİ’nin birleşmesi de program kapsamında mümkün olacaktır.
Firmalar bir araya gelerek işletme kurduklarında ise kurdukları işletme 2 Milyon TL hibe ve 3 Milyon TL geri ödemeli destek alacaklardır. %60 oranında destek oranı düşünüldüğünde toplam proje bütçesinin ortalama 8 Milyon TL olması gerekmektedir. Ayrıca, destek programının sağladığı en önemli avantajlardan birisi, işletmeler için %30 oranında ön ödemenin KOSGEB tarafından yapılabilmesi imkanının olmasıdır. Bu durumda, proje başlamadan önce işletmeler tarafından 2,4 Milyon TL’nin alınabilecektir.
Bir önceki destek programına göre işbirliği için bir araya gelen firmaların yeni bir işletme kurma şartı, yeni destek programında “işletici kuruluş modeli” adıyla aynen devam ederken ilave olarak “proje ortaklık modeli” geliştirilmiştir. Bu kapsamda, belirlenen sayıda firmalar bir araya gelerek ve yeni bir işletme kurmadan ortak proje verilebilecektir. Ancak, her firmanın bu model içerisinde %50 hisse oranını geçmeyecek şekilde yer alması gerekmektedir. Bu durumda her firma için 250-500.000 TL arasında hibe alabilme imkânı bulunmaktadır. Eğer, yapılacak ortak proje öncelikli teknoloji alanında gerçekleştirilecekse toplam hibe miktarı 10 milyona kadar çıkabilmektedir.
Programın en önemli özelliği ise destekleme kalemlerinin çeşitliliğidir. Yeni kurulacak işletme için kira, personel, makine, hammadde ve proje kapsamındaki diğer bütün giderler karşılanacaktır. Ancak, taşıt alımı, enerji, su gibi giderler destek kapsamının dışında tutulmuştur.
Özetlemek gerekirse, yazının başlığında verilen “bedavaya fabrika kurmak” fikri, verilecek hibe miktarı ve desteklenecek gider kalemlerinin çeşitliliği birlikte düşünüldüğünde mümkündür. Ancak, yapılması gereken tek şey, ortak üretimi ve gelişmeyi hedefleri arasına koyan, büyük düşünen ve kâr marjını arttırmak isteyen işletmelerin, İşbirliği Destek Programı kapsamında belirlenen sayılarda bir araya gelinerek birlikte adım atılmasıdır.  

Örnek proje konuları ve diğer ayrıntılı bilgiler için  www.isbirligidestekprogrami.com ve www.kobistrateji.com  web adreslerine bakabilir veya bizi arayabilirsiniz.