2020 Kobigel Dijitalleşme Destek Çağrısı

2020 Kobigel Dijitalleşme Destek Çağrısı

KOSGEB’TEN DİJİTAL DÖNÜŞÜME DESTEK

KOBİ’lerin dijital süreçlerinin geliştirilmesi, endüstri 4.0 kavramıyla hayatımıza girerek son günlerin işletmeler için popüler bir gündemi haline gelmiştir. Firmaların desteklenmesi ve büyütülmesi amacıyla kurulan KOSGEB kurumu da bu gündeme ayak uydurarak bu alanda işletmelerin desteklenmesi amacıyla iki farklı başlıkta KOBİGEL çağrısına çıkmıştır.

            Programları kısaca açıklamak gerekirse KOSGEB aşağıda belirteceğimiz 8 ana başlıkta proje istemektedir: “İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması”  konusunda alım yapacak olan imalatçı firmaları kapsamaktadır.

Konu başlıkları ise;

Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı,
İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti,
İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri,
İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri,
Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri,
İmalat Sanayinde Siber Güvenlik,
İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri,
İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri
olarak belirlenmiştir.

     KOSGEB burada anlam karmaşasını önlemek için bu konu başlıklarının içeriğini kendi çağrı rehberlerinde açıkça belirtmiştir. Başvuru yapmayı planlayan işletmelerimizin başvurudan önce mutlaka bu kapsamları uzman kişilerle birlikte değerlendirmeleri gerekmektedir.

            Programdan yararlanmak isteyen imalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin 2019 yılı veirlerine göre net satış hasılatının en az 500.000 TL olması gerekmektedir. Ayrıca başvuracak işletmenin 2019 yılında bilanço esasına göre defter tutması gerekmektedir.

2020 KOBİGEL 1. Çağrı programına göre birkaç değişiklik göze çarpmaktadır. Bir önceki çağrıda destekler hibe ve geri ödemeli diye ayrı ayrı ifade edilmişken, bu çağrıda alacağınız her gider için önce genel alınacak destek %60 olarak hesaplanırken hesaplanan rakamın %30’u hibe, %70’i geri ödemeli olarak hesaplanmaktadır. Örneğin 200.000 TL’lik makine alımı yapılacaksa %60’ı olan 120.000 TL genel alacağımız destek tutarıdır. Bu rakamın %30’u olan 36.000 TL hibe iken %70’i olan 84.000 TL geri ödemeli destektir. Söz konusu bu hesaplamalar personel desteği için geçerli değildir. Personel desteği tamamen hibe olup personel mezuniyetine göre aylık destek üst limitleri mevcuttur.
Bir diğer değişiklik ise hizmet alım gideri desteğinde olmuştur. Önceki destekte 100.000 TL olan destek üst limiti bu destekte 200.000 TL’ ye çıkarılmıştır. Bunun dışında daha önce yayınlanan KOBİGEL programlarındaki aynı şartlar geçerlidir.

İşletmelerimizin dikkat etmeleri gereken bir diğer husus ise çağrı kapsamında başvuracak projelerin mutlaka elde edecekleri faydaların sayısal olarak ifade edilebilme zorunluluğudur. Gerek ön değerlendirme de gerekse kurul toplantılarında projelerin bu özelliğinin üzerinde titizlikle durulması beklenmektedir. Bu sebepten projelerin mutlaka ehil kişileri tarafından hazırlanması özellikle önem arz etmektedir. Kopyala-yapıştır tarzı projelerin geçme şansı olmadığı gibi kurul aşamasında da sizi zor durumda bırakabilir.  Mutlaka bu konuda uzman kişilerden destek almanız gerekmektedir keza KOSGEB tarafından akredite olmuş uzmanlardan ya da öğretim görevlilerinden alacağınız hizmetler de karşılanmaktadır.  Süreç içerisinde aklınıza takılan her sorunuz için bizimle irtibata geçebilirsiniz

KOBİGEL “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KAPSAMINDAKİ AKILLI DİJİTAL TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN ÖRNEKLER

1- Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

Örnek 1: Medikal cihaz üretimi yapan X işletmesi, üretim işlem adımlarının geriye dönük izlenebilirliğini sağlamak üzere müşteriye sevk öncesinde her ürünün kasasına barkod basmaktadır. Ürün arıza sonrası anlaşmalı teknik servise gönderildiğinde teknik servis bu barkod ile birlikte onarım kayıtlarını X işletmesine iletmektedir. X işletmesi, sevk edilen binlerce ürünün arıza kayıtlarından geriye dönük olarak; hangi iş atölyesinde, hangi tarihte, hangi parti malzeme ve ara ürün kullanıldığında, hangi üretim parametrelerine göre işlem yapılırken hangi hatanın oluştuğunu tespit etmek, bu hatanın oluştuğu vardiyanın sorumlu personellerini, hataya neden olan malzemelerin tedarikçilerini, hata ortaya çıktığında kullanılmakta olan üretim parametrelerini vb. büyük veri yazılımıyla kısmen otonom şekilde analiz ederek malzeme tedariği ve üretim süreçlerinde iyileştirici kararlar almaktadır.

Söz konusu firma hazırladığı proje kapsamında alacağı destek aşağıdaki gibidir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Makine-teçhizat desteği: Proje kapsamında alınacak yazılımın etkin bir şekilde kullanımı için makine, teçhizat ve donanım alımları için toplamda 500.000 TL + KDV destek onaylanmıştır. Bu rakamın %60’ı olan 300.000 TL toplam alınacak destek miktarıdır. Bu desteğin %30 ‘u olan 90.000 TL hibe iken, 210.000 TL’si geri ödemelidir.

 Yazılım Desteği: Firma yazılım için 120.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 72.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 21.600 TL’si hibe, %70’i olan 50.400 TL’si geri ödemelidir.

Hizmet Alım Desteği: Firma hizmet alım desteği kapsamında test analiz giderleri için 50.000 +KDV  talep etmiştir. Destek kapsamında %60 olan 30.000 TL almaya hak kazanmıştır. Bu rakamın %30’u olan 9.000 TL’si hibe , 21.000 TL’si geri ödemelidir.

Genel tabloda bakacak olursak;

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
MAKİNE-TEÇHİZAT
90.000
210.000
300.000
YAZILIM
21.600
50.400
72.000
HİZMET ALIM
9.000
21.000
30.000
TOPLAM
210.600
281.400
492.000
 

Örnek 2: Ofis mobilyası üretimi yapan X işletmesi, “müşteri sadakat kartı” uygulamasıyla müşterilerinin ürünle ilgili malzeme, renk vb. tercihlerini, satın alım sıklık ve dönemlerini, müşterilerin kart kayıt bilgilerindeki adres bilgilerini vb. büyük veri yazılımıyla kısmen otonom şekilde analiz ederek hangi ürün türünden hangi dönemde ne miktarda üretilmesi gerektiği, buna göre tedarik edilmesi gereken malzemeler, kritik malzeme stoğu yönetimi ve üretim planlamasına ilişkin kararların alınmasını sağlamaktadır.

2- İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

Örnek 1: Cam üretimi yapan X işletmesi, cam kesim makinesi ile stok raflarındaki sensörlerin iletişimi sayesinde; raflarda dizili cam türlerinin konumu (kesim alanına olan mesafe, levhaların diziliş sırası vb.) ve ana üretim planındaki iş emirlerini esas alarak en az cam firesi olacak şekilde kesim makinesinin kesim optimizasyonu yapmasını, kesim makinesine taşınacak camların en az taşıma mesafesi olan raflardan taşınmasını sağlamaktadır.

Firmanın KOSGEB’e yaptığı başvuru sonucu elde ettiği destek ise şu şekildedir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Makine-teçhizat desteği: Proje kapsamında alınacak yazılımın etkin bir şekilde kullanımı için makine, teçhizat ve donanım alımları için toplamda 600.000 TL + KDV destek onaylanmıştır. Bu rakamın %60’ı olan 360.000 TL toplam alınacak destek miktarıdır. Bu desteğin %30 ‘u olan 108.000 TL hibe iken, 252.000 TL’si geri ödemelidir.

 Yazılım Desteği: Firma yazılım için 150.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 90.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 27.000 TL’si hibe, %70’i olan 63.000 TL’si geri ödemelidir.

Hizmet Alım Desteği: Firma hizmet alım desteği kapsamında danışmanlık giderleri için 80.000 +KDV talep etmiştir. Destek kapsamında %60 olan 48.000 TL almaya hak kazanmıştır. Bu rakamın %30’u olan 14.400 TL’si hibe, 33.600 TL’si geri ödemelidir.

Genel tabloda bakacak olursak;

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
MAKİNE-TEÇHİZAT
108.000
252.000
360.000
YAZILIM
27.000
63.000
90.000
HİZMET ALIM
14.400
33.600
80.000
TOPLAM
239.400
348.600
588.000
 

Örnek 2: Trafo üretimi yapan X işletmesi, teslimini yaptığı trafolardaki sensörler vasıtasıyla  ana merkeze trafolarla ilgili çalışma sıcaklığı, yağ sıcaklığı vb. çalışma parametreleriyle ilgili anlık bilgiler transfer etmekte, bilgiler otonom şekilde işlenerek  yanma tehlikesi olanlar uzaktan durdurulmakta, arızalı bileşen ve çalışma parametreleri kaydedilmekte, arıza riski belirenlerin sahiplerine bakımla ilgili mesajlar gönderilmektedir.

 

3- İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

Örnek: Yedek parça imalatı yapan X işletmesinde otonom kaynak robotu, imalat hattında kendinden bir önceki operasyon adımından çıkan ara ürünlerin miktarını ve ürün türünü algılayarak kendi işlem hızı ve enerji kullanımıyla ilgili otonom ayarlamalar yapmakta, önündeki ara ürün stok seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde uyku konumuna geçerek enerji sarfiyatını azaltmakta, ürün türüne bağlı olarak kaynak işlem parametrelerinde otonom ayarlamalar yapmaktadır. X işletmesi gerektiğinde robotun öğrenme ve reaksiyon algoritmasında değişiklik yapabilmektedir.     

 

Firmanın KOSGEB’e yaptığı başvuru sonucu elde ettiği destek ise şu şekildedir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Makine-teçhizat desteği: Proje kapsamında alınacak yazılımın etkin bir şekilde kullanımı için makine, teçhizat ve donanım alımları için toplamda 800.000 TL + KDV destek onaylanmıştır. Bu rakamın %60’ı olan 480.000 TL toplam alınacak destek miktarıdır. Bu desteğin %30 ‘u olan 144.000 TL hibe iken, 336.000 TL’si geri ödemelidir.

 Yazılım Desteği: Firma yazılım için 100.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 60.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 18.000 TL’si hibe, %70’i olan 42.000 TL’si geri ödemelidir.

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
MAKİNE-TEÇHİZAT
144.000
336.000
480.000
YAZILIM
18.000
42.000
60.000
TOPLAM
252.000
378.000
630.000
 

4- İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

Örnek: Kimyasal malzeme imalatı yapan X işletmesi, konveyör bantlarından geçen toz hammaddelerin ağırlığını ve konveyör çalışma hızını akıllı sensörlerle anlık olarak ölçerek bu sensörlerin konveyör ana kumanda sistemi ve hammadde silolarına gönderdiği veri / komutlarla konveyör çalışma hızını ve hammadde karışım miktarlarını otonom şekilde ayarlamaktadır. 

 

Firmanın KOSGEB’e yaptığı başvuru sonucu elde ettiği destek ise şu şekildedir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Makine-teçhizat desteği: Proje kapsamında alınacak yazılımın etkin bir şekilde kullanımı için makine, teçhizat ve donanım alımları için toplamda 700.000 TL + KDV destek onaylanmıştır. Bu rakamın %60’ı olan 420.000 TL toplam alınacak destek miktarıdır. Bu desteğin %30 ‘u olan 126.000 TL hibe iken, 294.000 TL’si geri ödemelidir.

 Yazılım Desteği: Firma yazılım için 100.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 60.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 18.000 TL’si hibe, %70’i olan 42.000 TL’si geri ödemelidir.

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
MAKİNE-TEÇHİZAT
126.000
294.000
420.000
YAZILIM
18.000
42.000
60.000
TOPLAM
252.000
378.000
570.000
 

5- Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 

Örnek: Tekstil sektöründeki X işletmesi, yıpranma sonucu değişim gerekliliği olan makine parçalarının çalışma durumunu anlık olarak takip etmekte ve makine ya da makine parçalarından okunan verilere dayalı olarak; makinenin durmasına ve maddi kayba sebep olacak arızalar gerçekleşmeden önce bakım planlaması ve üretim planlaması karalarının otonom şekilde alınmasını veya sağlayacak kestirimci bakım sistemi çalıştırmaktadır. 

 

Firmanın KOSGEB’e yaptığı başvuru sonucu elde ettiği destek ise şu şekildedir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Makine-teçhizat desteği: Proje kapsamında alınacak yazılımın etkin bir şekilde kullanımı için makine, teçhizat ve donanım alımları için toplamda 250.000 TL + KDV destek onaylanmıştır. Bu rakamın %60’ı olan 150.000 TL toplam alınacak destek miktarıdır. Bu desteğin %30 ‘u olan 45.000 TL hibe iken, 105.000 TL’si geri ödemelidir.

 Yazılım Desteği: Firma yazılım için 100.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 60.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 18.000 TL’si hibe, %70’i olan 42.000 TL’si geri ödemelidir.

Hizmet Alım Desteği: Firma hizmet alım desteği kapsamında danışmanlık giderleri için 80.000 +KDV ve test ve analiz giderleri için 40.000 TL + KDV talep etmiştir. Destek kapsamında %60 olan 72.000 TL almaya hak kazanmıştır. Bu rakamın %30’u olan 21.600 TL’si hibe, 50.400 TL’si geri ödemelidir.

Genel tabloda bakacak olursak;

 

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
MAKİNE-TEÇHİZAT
45.000
105.000
150.000
YAZILIM
21.600
50.400
72.000
TOPLAM
156.600
155.400
312.000
 

 

6- İmalat Sanayinde Siber Güvenlik        

Örnek: İlaç üretimi yapan X işletmesi, üretim istasyonlarındaki üretim parametrelerini sensörler vasıtasıyla sürekli izlemekte ve kaydetmektedir. Bu veriler, bulut üzerinden lisans sahibi ana yüklenici firmayla da paylaşılmaktadır. X işletmesi, sensörlerden gelen verilerin depolandığı kendi sunucularının ve bu verilerin bulut sunuculara transfer sürecinin veri güvenliğini siber güvenlik yazılımıyla sağlamaktadır.  

Firmanın KOSGEB’e yaptığı başvuru sonucu elde ettiği destek ise şu şekildedir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Makine-teçhizat desteği: Proje kapsamında alınacak yazılımın etkin bir şekilde kullanımı için makine, teçhizat ve donanım alımları için toplamda 750.000 TL + KDV destek onaylanmıştır. Bu rakamın %60’ı olan 450.000 TL toplam alınacak destek miktarıdır. Bu desteğin %30 ‘u olan 135.000 TL hibe iken, 315.000 TL’si geri ödemelidir.

Yazılım Desteği: Firma yazılım için 160.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 96.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 28.800 TL’si hibe, %70’i olan 67.200 TL’si geri ödemelidir.

Hizmet Alım Desteği: Firma hizmet alım desteği kapsamında danışmanlık giderleri için 80.000 +KDV ve test ve analiz giderleri için 40.000 TL + KDV talep etmiştir. Destek kapsamında %60 olan 72.000 TL almaya hak kazanmıştır. Bu rakamın %30’u olan 21.600 TL’si hibe, 50.400 TL’si geri ödemelidir.

Genel tabloda bakacak olursak;

 

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
YAZILIM
28.800
67.200
96.000
MAKİNE-TEÇHİZAT
135.000
315.000
450.000
HİZMET ALIM
21.600
50.400
72.000
TOPLAM
275.400
432.600
708.000
 

7- Akıllı Ve Esnek Otomasyon Sistemleri

Örnek: Gıda sektöründe faaliyet gösteren X işletmesi, ürün çeşitliliği fazla olup bilgisayar kontrollü otomatik bantlar üzerine yerleştirdiği etiket sensörleriyle üretim bandındaki ürünün algılanarak ilgili ürün türüne özel işlem gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Firmanın KOSGEB’e yaptığı başvuru sonucu elde ettiği destek ise şu şekildedir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Yazılım Desteği: Firma yazılım için 160.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 96.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 28.800 TL’si hibe, %70’i olan 67.200 TL’si geri ödemelidir.

Hizmet Alım Desteği: Firma hizmet alım desteği kapsamında danışmanlık giderleri için 80.000 +KDV ve test ve analiz giderleri için 60.000 TL + KDV talep etmiştir. Destek kapsamında %60 olan 84.000 TL almaya hak kazanmıştır. Bu rakamın %30’u olan 25.200 TL’si hibe, 58.800 TL’si geri ödemelidir.

Genel tabloda bakacak olursak;

 

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
YAZILIM
28.800
67.200
96.000
HİZMET ALIM
25.200
58.800
84.000
TOPLAM
144.000
126.000
270.000
 

 

8- Sanal Gerçeklik

Örnek: Tehlikeli alanlarda veya deneme maliyetinin yüksek olduğu alanlarda faaaliyet gösteren işletmeler, işbaşı eğitim / mesleki eğitim amaçlı simülasyon, endüstriyel tasarımların önizlemesi amaçlı simülasyon, montaj – bakım gibi teknik operasyonların kılavuzlarını destekleyici simülasyonlar gerçekleştirmektedir.

Firmanın KOSGEB’e yaptığı başvuru sonucu elde ettiği destek ise şu şekildedir:

Personel desteği: 2 Mevcut personel ve 1 de yeni personel için destek alacaktır. Bu şekilde toplam 90.000 TL hibe alacaktır.

Yazılım Desteği: Firma yazılım için 160.000 TL + KDV talebi onaylanmıştır. Alacağı destek ise %60 ‘ı olan 96.000 TL’dir. Bu desteğin %30’u olan 28.800 TL’si hibe, %70’i olan 67.200 TL’si geri ödemelidir.

Hizmet Alım Desteği: Firma hizmet alım desteği kapsamında danışmanlık giderleri için 80.000 +KDV ve test ve analiz giderleri için 60.000 TL + KDV talep etmiştir. Destek kapsamında %60 olan 84.000 TL almaya hak kazanmıştır. Bu rakamın %30’u olan 25.200 TL’si hibe, 58.800 TL’si geri ödemelidir.

Genel tabloda bakacak olursak;

 

 

DESTEK
HİBE
GERİ ÖDEMELİ
TOPLAM
PERSONEL
90.000
 
90.000
YAZILIM
28.800
67.200
96.000
HİZMET ALIM
25.200
58.800
84.000
TOPLAM
144.000
126.000
270.000