TARIM KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal bölgelerde ekonomik ve sosyal istihdamı geliştirmek tarım ve tarım dışında kalkınmayı sağlamak amacıyla kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçekleştirilecek yatırımlar için yapılacak hibe ödemeleri ile destekler.

Bu yıl için Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 14. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda yararlanabilecekler kişiler;

Bakanlığın kayıt sisteminde yer alan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler içerisinde Küçük Orta Ölçekli İşletme olarak yer alan yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir. Belirtilen tüzel kişilikler ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvuruda bulunabilirler.

  Tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

  Yeni Yatırımlar: 3.000.000-TL

  Tamamlama Yatırımları: 2.000.000-TL

  Kapasite Artırımı Yatırımları: 1.500.000-TL

  Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları: 1.500.000-TL

  Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya verilecektir. Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir.

 Program mevzuatına uygun olacak şekilde hazırlanan projeler çerçevesinde karşılanacak giderler;

 İnşaat işleri alım giderleri ve Makine Ekipman Malzeme Alım Giderleri program kapsamında desteklenecektir.