DESTEK MÜŞAVİRLİĞİ

Küreselleşen ekonomi ve değişen rekabet şartları altında işletmelerin desteklenmesi faaliyetlerinin finanse edilmesi artık önemli devlet politikaları haline gelmiştir. Sürekli miktarları artırılmakta ve şartları değiştirilmekte olan bu desteklerin, işletmeler tarafından kolaylıkla takip edilerek uygun desteklere başvuruların gerçekleştirilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. İşletmelerin sürekli bu destekleri takip edebilmesi ve başvurularını gerçekleştirilmesi artık rutin bir işletme faaliyetinden daha çok bir işletme stratejisi haline gelmiştir. 2011 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar neticesinde işletmeler açısından daha faydalı ve doğru bulduğumuz destek müşavirliği sistemi firmamız tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Destek Müşavirliği Nedir?

Firma ile sene başında yapılan sözleşme çerçevesinde;  yıl boyunca işletme yakından takip edilerek, işletmenin desteklemelere uygun bütün faaliyetleri için ilgili kurumlara başvuruları gerçekleştirilerek sonuçlanmasının sağlanmasıdır.

Destek Müşavirliği Nasıl Çalışır?

Sistemin doğru ve düzenli olarak işlemesi için firma yetkilisinden vekalet alınmaktadır. Bu sayede firma ile kurum arasındaki bütün işlemler tarafımızca gerçekleştirilerek iş ortaklarımızın zamanı ve kaynaklarını daha verimli kullanması sağlanmaktadır.  Firma tarafından atanacak koordinatör ile KOBİ strateji arasında sürekli iletişim tesis edilerek karşılıklı yapılacak iş ve işlemlerin kontrolü sağlanmaktadır.

Sistemin Avantajları Nelerdir?

-          İşletme faaliyetlerinin %100 oranında desteklenmesinin sağlanması ve bu sayede işletme maliyetlerinin düşürülmesi

-          Firma ihtiyaç planlama stratejisi gerçekleştirilerek gereksiz proje ve harcamalardan kaçınılması bunun sonucunda devlet tarafından tahsis edilen bütçelerin doğru ve yerinde kullanılmasının sağlanması