Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI BELGESİ NEDİR?


Yerli malı belgesi, ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir.
Yerli Malı Belgesi alabilmek için ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.
Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Belgesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.
- Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından üretilmesi.
Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.
Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.
Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir.

YERLİ MALI BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Yerli Malı Belgesine sahip yerli üreticilere kamu ihalelerinde % 15 fiyat avantajı sağlanır.
Kurum ve Kuruluşlar için (özellikle kamu kurumlarında) tercih sebebi sayılabilmektedir.
KOSGEP firmaların faizsiz kredi desteği ile yerli malı belgeli yerli üreticiden alınacak ürünleri teşvik eder. KOSGEP desteklerinde, proje sahiplerinin yerli malı ürün kullanmaları durumunda destek oranlarına % 15 ilave eder.

YERLİ MALI BELGESİ NASIL ALINIR?

Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir. Düzenlenen yerli malı belgesi TOBB veya TESK tarafından elektronik ortamda kontrol edilir. Uygun bulunan yerli malı belgesi ilgili oda/borsa tarafından onaylanır.
Belge Başvuru Evrakları;
-Yerli Malı Katkı Oranı Cetveli (Uzmanlarca hazırlanmış ve bilirkişilerce onaylanmış olmalıdır.)
-Yerli Malı Taahhütnamesi
-Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ekleri eksiksiz ve uygun olmalıdır.)

Yerli Malı Belgesi için gereken evraklar nelerdir?

 1. Belge Başvuru Evrakları;
 2. Yerli Malı Katkı Oranı Cetveli (Uzmanlarca hazırlanmış ve bilirkişilerce onaylanmış olmalıdır.)
 3. Yerli Malı Taahhütnamesi
 4. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ekleri eksiksiz ve uygun olmalıdır.)
 5. Talep Sahibi Firmanın Sanayi Sicil Belgesi sureti
 6. İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin (kişilerin) imza sirküleri
 7. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren SM / SMMM veya YMM ruhsat sureti
 8. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma ve üniversite kimlik kartı fotokopileri)
 9. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 10. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi vb)
 11. Müstahsil Makbuzu veya Fatura sureti
 12. Maden Ruhsatı sureti
 13. Diğer bilgi ve belgeler; Kapasite Raporu fotokopisi, Yerli Alımlara İlişkin Yerli Üreticilerin Sanayi Sicil Belgesi fotokopileri

Yerli Malı Belgesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Yerli üreticiler yerli malı belgesi almak için başvurabilirler.

Yerli Malı Belgesi Başvurusu Nereye Yapılır?

Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenir. Düzenlenen yerli malı belgesi TOBB veya TESK tarafından elektronik ortamda kontrol edilir. Uygun bulunan yerli malı belgesi ilgili oda/borsa tarafından onaylanır.

Yerli Malı belgesi geçerlilik süresi nedir?

Yerli Malı Belgesi 1 yıllık olarak düzenlenir ve her yıl yenilenmesi gerekir.

Yerli Malı belgesi ne işe yarar?

Yerli Malı Belgesine sahip yerli üreticilere kamu ihalelerinde % 15 fiyat avantajı sağlanır.

Kurum ve Kuruluşlar için (özellikle kamu kurumlarında) tercih sebebi sayılabilmektedir.

KOSGEP firmaların faizsiz kredi desteği ile yerli malı belgeli yerli üreticiden alınacak ürünleri teşvik eder.  KOSGEP desteklerinde, proje sahiplerinin yerli malı ürün kullanmaları durumunda destek oranlarına % 15 ilave eder.

Yerli Malı Belgesi Ücreti 2021?

Yerli Malı Belgesi için TOBB’a 135 TL onay ücreti ödenir Ayrıca ilgili oda tarafından onaylanacak her bir ürün için Belge Ücreti 600 TL’dir.

Yani; bir ürün için Yerli Malı Belgesi ücreti toplam 735 TL’dir.