ISO Belgesi

 ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO, kalite yönetim sistemlerinin incelenip, denetlenmiş ve basılmış belge çeşididir."International Organization for Standardization", Türkçe’ deki anlamı ise "Uluslararası Standartlar Organizasyonu"dur. ISO Belgesi küçük veya büyük her işletmenin sahip olması gereken bir belgedir. Bu belge işletme kuruluşları için şart olmamakla birlikte, yapılan işin yüksek kalite standartlarına sahip olduğunu gösterir.  ISO belgeniz müşterileriniz karşısında prestij elde etmenizi sağlar. Birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel işletmeler sizden bu belgenin karşıladığı kalite standartlarına sahip olduğunuzu görmek isterler. İşletmenin mevcut durumuna göre ISO belgeleri çeşitlilik gösterir.

 

ISO BELGELERİ

İşletmenin mevcut durumuna göre ISO belgeleri çeşitlilik gösterir. 

Çeşitli ISO Belgeleri:

ISO 9001 BELGESİ

Belgenin amacı uluslararası düzeyde tüm işletmelerin müşteri memnuniyeti yaklaşımlı standartlarını oluşturarak üst düzey kalite seviyesini yakalamaları, sürekli gelişim sağlamaları ve tüm bu süreci devamlı hale getirebilmeleridir.

ISO 22000 BELGESİ

Gıda güvenliği yönetim sistemi belgesidir. Gıdaya dayalı kurulan işletmeleri ilgilendiren sistemdir.  Tüketicilere temiz ve güvenli hizmet sağlayabilmek için sürdürebilirliği sağlayan yönlendirme sistemidir.

ISO 14001 BELGESİ

Çevre yönetim sistemi kalite kontrol belgesidir. Firmanın çevreye olan etkisini düzenler. İşletmenin, atıklarını, çevreye olumsuz etkilerini minimum düzeye indirger. Aynı zamanda firmanın çevreye olan etkisini kontrol altında tutmaya yarar.

ISO 27001 BELGESİ

Bilgi güvenliği sistemi,  kalite yönetimi belgesidir. Bu belge firmalarda yer alan; kuruluşa yapılan faaliyetlere ait bilgiler, muhasebe bilgileri, veritabana kayıtlı belgeler, müşteri bilgileri, çalışanların bilgileri gibi tüm bilgiler ve bu bilgilerin kayıtlı olduğu dijital cihaz ve alanların belirlenip, gizliliklerinin korunması için prosedürlerin yerine getirilmesini sağlar.

ISO 45001 BELGESİ

İş sağlığı ve güvenliği yönetim belgesidir. Bu belgenin yararı, amacı; İş sağlığı ile ilgili yaralanmaları kazaları önlemek ve sağlıklı iş yerleri temin edilmesini sağlamaktır.

ISO 10002 BELGESİ

Müşteri memnuniyeti kalite yönetim standardıdır.  Firmaların müşteriler ile ilişkilerini iyileştirmek, daha iyi bir hale getirmek, müşterilerin ürünleri benimseyerek markalaşmaya değer kazandırmak amacıyla belge alınabilir. Müşteri şikayet ve dileklerini dikkate alıp değerlendirmek için yönlendirme sağlar.

ISO 13485 BELGESİ

Tıbbi cihazlar ve ilgili hizmetlerin üretimini, kalitesini belirleyen yönetim standardıdır. Bu belge cihazların ve verilen hizmetin belirtilen yasal gereklilikleri kalite sistem yönetimi içinde karşıladığının göstergesidir.

ISO 16949 BELGESİ

Otomotiv ve otomotive bağlı sektörlerin ( yağ, yedek parça vb) üretimi, tasarımı, geliştirilmesini kapsayan hizmetleri sağlaması gereken koşulları bildiren kalite yönetim standardıdır.

ISO 50001 BELGESİ

Bu belge, bir enerji yönetim sisteminin kurulumunu, faaliyete geçirilmesini, geliştirilmesini ve devamlılığının sağlanması ile ilgili gereklilikleri belirtir. İşletmenin enerjiye bağlı faaliyetlerinin iyileştirerek sürdürülebilir şekilde ilerlemesini sağlamayı hedefler.

 

Şirketler, kalite, iş güvenliği, standartların sağlanması ve uluslararası serbest dolaşım gibi özelliklere sahip olmak için uluslararası geçerliliği olan bu belgelere ihtiyaç duymaktadır.  İhtiyaca yönelik olarak, firmamız, şirketlerin uluslararası pazarda söz sahibi olmaları için gerekli olan belgelerin alınması sürecini titizlikle takibini yaparak alınmasını sağlamaktadır.